Distributors
<< Back
JapanFunakoshi Co., Ltd.
9-7 Hongo 2-Chome,
Bunkyou-ku, Tokyo 113-0033,
Japan

Technical support
Tel: +81-3-5684-1620
Fax: +81-3-5684-1775
E-mail: reagent@funakoshi.co.jp
http://www.funakoshi.co.jp